Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Tina Bergersen sin nettside tinabergersen.com. Tina Bergersen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: tinabergersen.com
Personopplysninger som behandles
Tina Bergersen samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.
Eksempler på informasjon som innhentes:
  • Fornavn og etternavn
  • Telefonnummer og e-postadresse
  • Post/ og eller fakturaadresse
  • Firmanavn og orgnr
Hvordan informasjon innhentes:
Tina Bergersen samler inn opplysninger gjennom kontaktskjemaer på tinabergersen.com, personlig kontakt, via e-post og meldinger. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan hun være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten
Formålet med informasjonen som innhentes:
  • For å kunne sende relevant informasjon
  • For å kunne gi deg et tilbud og en tjeneste som passer deg
  • For å kunne levere deg tjenesten og produkter
På bakgrunnen av informasjonen som innhentes vil hun tilby deg de mest relevante produktene og yte god service.
Hvordan lagres informasjonen som innhentes?
Informasjon innhentet gjennom skjema på www.tinabergersen.com blir sendt til Tina Bergersen via e-post og lagret der.
Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte mail@tinabergersen.com
Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Tina Bergersen kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Tina Bergersen.
Samtykke
Ved påmelding til å motta hennes nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post samtykker du til at hun kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.
Rettigheter
Som bruker av nettsiden hennes har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som hun behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. Dersom du mener at Tina Bergersen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.