Vilkår for bruk

VIKTIG INFORMASJON - LES DISSE VILKÅRENE NØYE FØR DU BRUKER DETTE NETTSTEDET!

 

Vennligst les bruksvilkår («Vilkår») nøye. Følgende er en juridisk avtale mellom deg ("bruker") og Tina Bergersen Photography (definert nedenfor), som styrer din bruk av produkter (definert nedenfor) oppnådd ved kjøp via denne nettsiden, tinabergersen.com, eller andre relaterte domener eller underdomener («Siden»).

 

"Produkter" som blir referert til av disse vilkårene inkluderer, men er ikke begrenset til: kontaktskjema, maler, kommunikasjon, workshops og andre dokumenter som er fastsatt ved betalt kjøp eller som du gir fra deg personlig informasjon i bytte, inkludert gratis nedlastbart materiale eller annen informasjon som er tilgjengelig gjennom nettstedet, hentet fra Tina Bergersen Photography.

Alle slike produkter er Åndsverk og eies av Tina Bergersen Photography.

Ved å kjøpe et produkt, godtar du å være bundet av disse vilkårene, uten andre betingelser eller erklæringer. Hvis du på noe tidspunkt ikke er enig med disse vilkårene eller finner dem på annen måte uakseptabelt, må du slutte å bruke Tina Bergersen Photography Produkter umiddelbart.

Forstår at ved å bruke siden, eventuelle produkter, tjenester eller programmer som du gjør en betaling for eller annen måte anskaffer gjennom siden, garanterer at du er minst 18 år og er i ellers lovlig stand til å inngå en gyldig kontrakt.

HVA VI GJØR

Tina Bergersen Photography en resurs som kan tilby deg portrettfotograferings-tjenester, virksomhetsveiledning og nedlastbare produkter.

PERSONVERNSPOLICY

Tina Bergersen Photography tillater deg å kontrollere forvaltningen av dine egne personopplysninger, og inviterer deg til å lese hele uttalelsen fra sin nåværende personvern tilgjengelig her.

LENKER TIL SAMARBEIDSPARTNERE

Koblinger på nettstedet kan være lenker til samarbeidspartnere som kontrolleres av andre enn Tina Bergersen Photography, for å støtte opprettholdelsen av siden. Tina Bergersen Photography påtar seg intet ansvar for eller gir sin støtte til noe innhold, produkter, tjenester eller bruk av noen av disse sambarbeidspartner-nettstedene, og gir heller ingen garantier når det gjelder kvaliteten eller innholdet av det samme. Du erkjenner at du bærer all tilhørende risiko når det gjelder tilgang til og bruk av lenker til samarbeidspartnere og frigjør Tina Bergersen Photography fra alle former for tap eller skade påført fra å ha kontakt med slike samarbeidspartnere.

STOCK-FOTOGRAFI

Stock-fotografier kan bli brukt på nettstedet - alle bildene blir brukt under lisens gjennom selskapet som leverer stockbildene.

 

ÅNDSVERKLISENS

Tina Bergersen Photography eier alle Åndsverksrettigheter til (A) all tekst, logo, bilder, overskrifter, varemerker, tjenestemerker , designelementer , og alle andre beskyttede elementer på nettstedet (unntatt de som er lisensiert fra andre); (B) for produkter og deler derfor; (C) alle ting ellers leveres til deg som en del av Tina Bergersen Photography sine tjenester, og; (D) alle andre Åndsverksrettigheter som gis til Tina Bergersen Photography, enten gjennom nasjonal eller internasjonal rettighetsregistrering eller jamfør Åndsverkloven. Untatt som nevnt nedenfor, gir ikke Tina Bergersen Photography deg noen rettigheter til noen Åndsverk som inneholdes innenfor Produktet eller som kan være gjort tilgjengelig til deg på generelt grunnlag igjennom Siden.

Du godtar å ikke gjøre uautorisert bruk av eller på annen måte krenke Tina Bergersen Photographys opphavsrett på noen måte, og forstår at det er ditt ansvar å sikre at du avstår fra å gjøre det. Tina Bergersen Photography vil ta de rettslige skritt som er nødvendig for å beskytte sine immaterielle ved slike brudd, og ber om at du passer nøye på bruken av produktene, og alle andre nedlastede materialer eller tjenester for å sikre samsvar med disse vilkårene.

Så lenge du overholder disse Bruksvilkårene, gir Tina Bergersen deg en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å laste ned, vise, kopiere og skrive ut Digitale Mal Produkter du kjøper utelukkende til personlig bruk med hensyn til dine foto kunder eller lignende forretningsbruk, og som ikke er å inkludere noen reproduksjon, kopiering eller annen bruk av Produktene eller gratis nedlastbart materiale for videresalg eller distribusjon ("Tillatt Bruk"), forutsatt at du:

(1) overholder alle opphavsrettslige- og åndsverksrettslige vern som gis til produkter, både som er formelt registrert ved Patentstyret og annet er fastsatt ved lov;

(2) overholde alle varemerkevern som gis til produkter, både som formelt registrert i Patentstyret, eller annet som følger av Åndsverksloven;

(3) ikke bruke produktene eller på annen måte tilby dem på en annen nettside, gjennom et datanettverk eller på annen måte tilby dem for distribusjon eller salg eller på noen måte som strider mot Tillatt Bruk som leveres av disse vilkårene; og

(4) ikke endre produktene på noen måte utover endringer og komplettering som er nødvendig for å fullføre mal skjemaer og andre produkter i samsvar med Tillatt Bruk gitt av disse vilkårene. Slik tillatelse til å endre produkter i samsvar med Tillatt Bruk utvider på ingen måte den begrensede lisensen som er gitt her, og gir deg ei heller ikke noen eierskap av Åndsverk, eller gir en generell rett til endring av, Produktene ..

Husk at det er ditt ansvar å laste ned produktet umiddelbart og ta sikkerhetskopier av alle kjøp.

Tina Bergersen Photography er ikke ansvarlig for eventuelle tap eller skader på produkter som oppstår etter nedlasting eller kundens utilsiktet eller feilaktige nedlasting av et produkt eller gratis nedlasting som kunden hadde ikke tenkt å kjøpe eller laste ned, og Tina Bergersen Photography vil ikke refundere deg for slike nedlastinger. Tina Bergersen vil, én gang, på forespørsel, sende en lenke med 24-timers tilgang til kjøpte produkter hvis du ber om en ny nedlastingslenke etter ett tidligere kjøp, dersom du skulle ha mistet nedlastingslenken som opprinnelig ble levert av Tina Bergersen Photography.

KONTAKT

Ved å bruke nettstedet og oppgi personlige opplysninger, gir du Tina Bergersen Photography tillatelse til å kontakte deg via e-post, telefon, og ved enhver annen metode som du måtte ta med i kontaktinformasjonen, til å gi deg informasjon om spesialtilbud, nye produkter og tjenester eller endringer i retningslinjer i vilkårene for personvern. Dersom du foretrekker ikke å bli kontaktet via e-post, vennligst si ifra til Tina Bergersen Photography ved å sende oss en epost til mail@tinabergersen.com, og vi vil gjerne avstå fra å gjøre det.

RETURER OG REFUSJONER

Du anerkjenner at ingen digitale produkter eller materialer kan refunderes og kan ikke returneres under noen omstendigheter. Alle salg er endelige.

INGEN GARANTIER

PRODUKTER TILBYS "SOM DEN ER". TINA BERGERSEN PHOTOGRAPHY GIR INGEN GARANTI, EKSPLISITT ELLER INDIREKTE, ANGÅENDE SKJEMAER ELLER MALER, NØYAKTIGHET AV INFORMASJON ELLER ALLE RETTIGHETER ELLER LISENSER UNDER DENNE INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, GARANTIER FOR SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIELT FORMÅL.

ANSKAFFELSE AV MATERIALER SOM ER TILGJENGELIGE VIA NETTSTEDET ER PÅ EGET ANSVAR. TINA BERGERSEN PHOTOGRAPHY GIR INGEN GARANTI FOR AT NETTSTEDET, PRODUKTER ELLER MATERIALER VIL VÆRE NØYAKTIGE OG POLITILIGE I ALLE TILFELLER.

BEGRENSNING AV ANSVAR OG ERSTATNING

BORTSETT FRA SLIK SOM ER ULOVLIG, SKAL TINA BERGERSEN PHOTOGRAPHY IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR DEG ELLER NOEN ANNEN PERSON ELLER ENHET FOR NOEN GENERELLE, STRAFFBARE, SPESIELLE, INDIREKTE, TILFELDIGE- ELLER FØLGE SKADER ELLER TAP AV FORTJENESTE ELLER ANDRE SKADER, KOSTNADER ELLER TAP SOM MÅTTE TILSTØTE ETTER DIN BRUK AV NETTSTEDET, MATERIALER ELLER PRODUKTER, INKLUDERT ADVOKATUTGIFTER OG RELATERTE KOSTNADER FOR SØKSMÅL ELLER MEGLING. BORTSETT FRA SLIK SOM ER ULOVLIG, I DEN GRAD DET ER FUNNET AT TINA BERGERSEN PHOTOGRAPHY ER ANSVARLIG, SLIK OPPREISNING ER BEGRENSET TIL SUMMEN DU BETALTE FOR MATERIALER, PRODUKTER OG TJENESTER.

Tina Bergersen Photography forbeholder seg retten til å endre eller modifisere disse vilkårene når som helst uten forvarsel. Igjen, det er ditt ansvar å gjennomgå disse vilkårene før bruk og jevnlig i løpet din bruk av Tina Bergersen Photography sine produkter, materialer og tjenester.