Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Tina Bergersen Photography  sin nettside www.tinabergersen.com.
Tina Bergersen Photography er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsiden: www.tinabergersen.com

Personopplysninger som behandles
Tina Bergersen Photography  samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.

 

Eksempler på informasjon som innhentes:

  • Fornavn og etternavn

  • Telefonnummer og e-postadresse

  • Post og/eller fakturaadresse

  •  Firmanavn og orgnr

Hvordan informasjon innhentes?
Tina Bergersen Photography samler inn opplysninger gjennom kontaktskjemaer på tinabergersen.com, personlig kontakt, via e-post og meldinger. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan hun være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.

Eksempel på skjema:
• Ved påmelding til å motta hennes nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post

Formålet med informasjonen som innhentes

  •  For å kunne sende relevant informasjon

  • For å kunne gi deg et tilbud og en tjeneste som passer deg

  • For å kunne levere deg tjenesten og produkter


På bakgrunnen av informasjonen som innhentes vil hun tilby deg de mest relevante produktene og yte god service.
Hun henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon innhentet gjennom skjema på www.tinabergersen.com sendes til Tina Bergersen Photography via e-post. 

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte mail@tinabergersen.com

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Tina Bergersen Photography kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Tina Bergersen Photography.

Samtykke
Ved påmelding til å motta hennes nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post samtykker du til at hun kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter
Som bruker av nettsiden hennes har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som hun behandler om deg og hvordan de behandles.
Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.
Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Tina Bergersen Photography ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.


Som bruker av nettsiden hennes har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som hun behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.

Dersom du mener at Tina Bergersen Photography ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.